Подмяна и рехабилитация на съществуващ водопровод в колектор от 1-4 к.м

12 Декември 2016

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Подмяна и рехабилитация на съществуващ водопровод в колектор от 1-4 к.м. 1. Подмяна на старите и повредени тръби на съществуващия водопровод с нови HDPE тръби.; 2. Увеличаване на точките за захранване с вода на плавателните съдове; 3. Увеличаване на дебита и налягането в новия водопровод. Строително-монтажните работи, които е необходимо да се извършат от изпълнителя са: Направа на отклонение от новия колектор (т.41 от работния проект) до съществуващия колектор на кея от 1к.м. до 4к.м. За целта е необходимо: да се изкопае изкоп 0.6х1 м до ъгъла между 4к.м. и 5к.м.; да се подравни основата; да се положи подложка с пясък и да се положи тръба HDPE DN160 в бетонов кожух. Изкопът пресича ел.колектор и ж.п. коловоз, затова е нужно да се мине под тях. След демонтиране на стоманените тръби от инсталационния колектор на кея той да бъде почистен. Вследствие на дългогодишната експлоатация на инфраструктурата има разрушени участъци, които е необходимо да бъдат възстановени. Да се монтира новата тръба HDPE DN160 в колектора. Да се укрепи новият водопровод при хидрантите (8 подземни и 2 надземни) със закладни части. Да се поставят спирателни кранове, да се изпита водопровода и да се замонолитят отворите с бетон В20.