Неотложен ремонт на зоната за изчакване на товарни автомобили в пристанищен терминал Русе-запад

26 Септември 2016

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Настоящата обществена поръчка има за предмет извършване на ремонт на зоната за изчакване на товарни автомобили в пристанищен терминал Русе-запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе. Ремонтните работи представляват: - механизирано изкопаване с багер на съществуващата настилка; - механизирано натоварване и извозване на настилката до сметище; - доставка, разриване и валиране на трошенокаменна фракция; - доставка и монтаж с подложен бетон на бордюри; - полагане на полиетиленово фолио и изработване на кофраж по посочена схема; - доставка и монтаж на двойно армирана мрежа от стомана Ф12 и каре 20/20 см; - доставка и полагане на бетон В 30 с дебелина 20 см; - доставка и полагане на мъстик във фуги;