Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в Клон-териториално поделение Лом на ДП “Пристанищна инфраструктура"

16 Януари 2017

Статус: Възложена

Вид: Услуга