Изграждане на предпазен парапет на кейовата стена на пристанищен терминал Видин-център

08 Ноември 2016

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Монтажни работи на предпазни парапети