Обследване вертикалния южен кей на ІІ-ри участък в пристанищен терминал Русе-запад за увеличаване на неговата товароносимост и изготвяне на работен проект

26 Февруари 2018

Статус: Възложена

Вид: Услуга