Рехабилитация на ж.п. инфраструктура и подкранови пътища на територията на пристанищен терминал Бургас Изток-1 пристанище Бургас

25 Май 2018

Статус: Възложена

Вид: Строителство