Геодезическо заснемане, подповърхностно картографиране и изработване на специализирана кадастрална карта на територията на Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1"

01 Юни 2018

Статус: Възложена

Вид: Услуга