Комплексни мероприятия по привеждане на Фериботен терминал Силистра в съответствие със законовите изисквания

30 Май 2019

Статус: Възложена

Вид: Строителство