Полезна информация и препоръки – COVID-19

10 Март 2020

 

 

 

 

В настоящия раздел са поместени полезни връзки, информация и препоръки във връзка с борбата с разпространението на COVID-19.

 

Информация за коронавирус COVID-19, публикувана от Министерството на здравеопазването на Република България и Препоръки за лица, пътуващи до области и държави с регистрирани случаи на COVID-19

 

Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ към ЕК разпространи Съвети за корабните оператори във връзка с готовността и реакцията при епидемия от COVID-19

 

Препоръчително е да се следи ежедневно актуализираната ситуационна информация за разпространението на вируса в ЕС/ ЕИП и Великобритания на следния адрес: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

 

Как се разпространява COVID-19?

COVID-19 се разпространява от едно лице на друго (предаване от човек на човек). Предава се главно по въздушно-капков път при кихане, кашляне или издишване. Към момента се смята, че инкубационният период за COVID-19 (т.е. времето между излагането на вируса и появата на симптомите) може да продължи до 14 дни. Вирусът може да предизвика леки грипоподобни симптоми, като случаи със следните симптоми се смятат за подозрителни и би следвало да бъдат подложени на тест за диагностициране: повишена температура, кашлица, затруднения в дишането, задух.

 

Можете да намалите опасността да се заразите или да разпространите COVID-19, като вземете следните предпазни мерки:

Редовно и старателно почиствайте ръцете си с дезинфектанти на алкохолна основа или ги измивайте със сапун и вода.

Поддържайте най-малко 1 метър разстояние между себе си и всеки, който кашля или киха.

Избягвайте да докосвате очите, носа и устата си.

Уверете се, че вие ​​и хората около вас спазвате добра респираторна хигиена.

Останете си вкъщи, ако не се чувствате добре.

Информирайте се за най-новите опасни точки на заразата (градове или области, където COVID-19 се разпространява с бързи темпове). Ако е възможно, избягвайте да пътувате – особено ако сте възрастен човек или страдате от диабет, сърдечни или белодробни заболявания.

 

 

 

 • За лицата, работещи на пристанищата:

Възможно е човек да се зарази с COVID-19 при допир със заразена повърхност или предмет, като след това докосне устата, носа или очите си, но това не се смята за основен начин за заразяване с вируса.

Носенето на маска на лицето не е задължително за здрави хора. Трябва да носите медицинска маска, ако контактувате с лице със съмнение за COVID-19, както и ако самите вие кашляте или кихате.

Маските са ефективни само когато се използват в комбинация с често почистване на ръцете с дезинфектанти на алкохолна основа или със сапун и вода;

 

Препоръчителни мерки за ограничаване на заразяването с COVID-19:

 • Интензивно почистване на работните помещения и общите пространства с подходящи дезинфекциращи средства;
 • Ограничаване достъпа до пристанищния терминал – преминаване/ допускане се разрешава само в необходимите случаи;
 • Измерване на температурата на външните посетители, влизащи на територията на терминала, както и осигуряване на мерки при установяване на завишени стойности (изолиране в отделно помещение и възможно най-бързо осъществяване на контакт с медицински/ здравни служби);
 • Осигуряване на дезинфектанти за офиси, затворени помещения, вендинг/ кафе машини;
 • Осигуряване на дезинфекциращи кърпи за еднократна употреба индивидуално за работниците, за да почистват работните си пространства;
 • Работници, чието работно място е изложено на чести външни физически контакти (товаро-разтоварни дейности; гейтове, рецепции и др.) да бъдат снабдени с индивидуални защитни средства – маски, ръкавици, дезинфектанти;
 • Да се ограничи възможно най-много физическият контакт с други лица;
 • Документи за самоличност се представят, без да се осъществява физическо предаване;
 • Комуникацията и обмяната на документи да се осъществява по телефон или с други ел. средства, а когато това не е възможно – да се обособи място/ бюро, при спазване на посочената по-долу дистанция;
 • Да се спазва задължително следната дистанция от други лица:
 • В отворени пространства (навън): най-малко 1м и за предпочитане 2м;
 • В затворени пространства: за предпочитане 2м;
 • При други обстоятелства най-малко 1м, при съблюдаване безопасността за извършване на пристанищни операции. 

Препоръчва се на лица, които проявят каквито и да е симптоми на COVID-19 и най-вече повишена температура/ кашлица, да не се позволява да работят и незабавно да се подложат на медицински преглед.   

 

 

 • За екипажите на кораби/ пътници на круизни кораби:

Често измиване на ръцете (използване на сапун и вода); използване на антисептик;

Използване на медицински маски и респиратори;

Избягвайте тесен контакт с хора, страдащи от остри респираторни инфекции.

 Вероятен случай е:
А. пациент с тежка остра респираторна инфекция (т.е. повишена температура и кашлица, изискващи хоспитализиране) И без да е налице каквато и да е друга причина, обясняваща напълно проявеното от него състояние И който има история на пътуване или пребиваване в Китай или в друга държава с установено предаване на заболяването COVID-19 през 14-те дни преди появата на симптомите;
ИЛИ
Б. пациент с което и да е остро респираторно заболяване И за когото е налице поне едно от следните по време на 14 дни преди появата на симптома: (а) контакт с потвърден или вероятен случай на COVID-19 или (б) работа в или посещение на здравно заведение, в което се лекуват пациенти с потвърдено или вероятно заболяване от COVID-19.
 Предполагаемият случай трябва да бъде незабавно инструктиран да постави медицинска маска, да се предпазва при пристъпи на кашлица и да предприеме мерки за хигиенизиране на ръцете. Предполагаемият случай трябва да бъде изолиран в предварително определено изолационно отделение, кабина, стая или помещение, което задължително е затворено. Мерките за контрол на инфекцията трябва да се прилагат в съответствие с насоките на Световната здравна организация.
 Прехвърлянето на предполагаемия случай в сухопътно средство за отвеждане към здравно заведение за последваща оценка и лабораторни изследвания трябва да бъде организирано възможно най-скоро в сътрудничество със здравните власти на пристанището.
 Всички лица, които влизат в контакт с вероятния случай трябва да прилагат мерки за предотвратяване на риска от разпространение, както е описано по-горе.
 Всички лица на борда трябва да бъдат оценени като потенциални преносители и класифицирани като близки контакти (високо изложени на риск) или случайни контакти (нискорискови).
Подробна информация е достъпна в Оперативни действия за управление на COVID-19 на борда на кораби, разработени от Световната здравна организация (WHO) и в циркулярните писма с мерки и препоръки на Международната морска организация (IМО).
Указания на Международната морска камара (ICS) за защита от разпространението на COVID-19

Съвместно изявление на Meждународната морска организация (IMO) и Световната здравна организация (WHO) за реакция спрямо COVID-19.

Насоки на Световната здравна организация за действия по управление на COVID-19 случаи на борда на кораби.

Насоки на ЕК относно здравето, пътническите услуги и репатрирането на лица, намиращи се на борда на кораби.