Рехабилитация на вертикална южна кейова стена в пристанищен терминал Русе-изток-2

09 Декември 2019

Статус: Възложена

Вид: Строителство