Проектиране и рехабилитация на отбивни съоръжения по западния отвесен работен кей на I-ви участък на Пристанищен терминал Русе - Запад

29 Октомври 2019

Статус: Възложена

Вид: Доставка