Проект: KNRIN – 2014/108164 Norway Grants 2009 - 2014

 

Мониторинг и информационна система за Черно море

 

Бенефициент: Държавно Предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Обща стойност на проекта: 1 500 000 евро

Безвъзмездната финансова помощ: 1 275 000 евро

Национално съфинансиране: 225 000 евро

Финансов инструмент: Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програма „Иновации в зелената индустрия“ в България

Начало на проекта: 25.09.2014 г.

Край на проекта: 30.04.2017 г.

 

Цел на проекта:
Целта на проекта е създаване на платформа, включваща база данни за състоянието на различни параметри на околната среда, морските пространства и крайбрежните зони, оказващи екологично въздействие и свързани с опазването и устийчивото развитие на Черно море. Една от основните цели е създаване на инфраструктура на пространствените данни (SDI) за мониторинг в реално време на околната среда в Черно море, регионалните морета и реки, както и за крайбрежната зона за българските власти.

Системата ще бъде изградена чрез използване на добрите практики на Норвежката брегова администрация в разработването и управлението на системата  BarentsWatch.

 

Задачи:

 • Създаване на система за нов, актуален мониторинг на информацията за Черно море, крайбрежните райони и свързаните реки;
 • Улесняване интегрирането и комбинирането на тази информация със съществуващите информационни източници в България;
 • Адаптиране на съществуващите услуги за интегриране в MISBS.

           

Функционални възможности на системата: 

 • Предоставяне на информация, необходима за подобряване опазването на морските и крайбрежни зони;
 • Подпомагане на системите за ранно известяване при екологични опасности;
 • Улесняване събирането на информация за корабоплаването;
 • Подобряване корабоплавателните дейности (в контекста на опазване на морските води чисти);
 • Създаване на по-добри условия за ефективен морски бизнес, свързан с туризма;
 • За научни, изследователски и образователни цели.

   

Главен партньор по проекта:

Норвежката Брегова Администрация  (KYSTVERKET). Проектът е замислен по подобие на норвежкия проект Barents Watch.

 

 Основни партньори:

 1. НИМХ (Национален институт по метеорология и хидрология) - БАН.
 2. Институт по Океанология – Варна.
 3. ИА „Морска Администрация“.
 4. Висше Военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
 5. Клъстер Аеро- Космически Технологии, Изследвания и Приложения
 6. НИС (Научно Изследователският Сектор) към Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“.

 

Очаквани резултати:
Предоставяне на информация за Черно море в единна общодостъпна платформа и
създаване на предпоставки за изпълнение на европейските стандарти по опазване на околната среда. Ще бъде предоставена и възможност за регистриране чрез базата данни на моментното състояние на параметрите на морската среда.

 В допълнение:

Информационната система ще бъде със свободен достъп и безплатна през първата година след пускане в реализация. Евентуалните ползватели могат да бъдат научни учреждения, държавни институции, висши учебни заведения, гранични власти, студенти и други.

 

Ръководител: Кирил Георгиев, експерт в отдел „Стратегическо развитие, пристанищни услуги и екология“, тел: 02/ 807 99 83, email: k.georgiev@bgports.bg