Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” изпълни проекти, финансирани от други източници, като  Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програма „Иновации в зелената индустрия” в България.