Рехабилитация на пътен подход в пристанищен терминал Оряхово

15 Юни 2015

Прочети повече

Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"

05 Юни 2015

Прочети повече

Изготвяне на техническо задание за изграждане на информационна платформа по проект KNRIN – 2014/108164 Norway Grants 2009 – 2014 Monitoring and information System for Black Sea (Мониторинг и информационна система за Черно море) и за осъществяване на последващи наблюдение и контрол по изпълнението му

25 Май 2015

Прочети повече

Проучване и анализ за възможността за обособяване на корабни места

20 Май 2015

Прочети повече

Извънгаранционно поддържане на лазерни принтери, многофункционални устройства, копирни машини, скенери и факс апарати в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

12 Май 2015

Прочети повече