Проектиране, доставка и монтаж на офис обзавеждане за 3-ти надпартерен етаж на административна сграда в гр. Лом

28 Август 2015

Прочети повече

Изработване на предпроектно проучване за проектиране и изграждане на обект: „Сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи”

06 Август 2015

Прочети повече

Изпълнение на СМР за саниране на сградата на бул. ”Шипченски проход” № 69, гр. София във връзка с изпълнението на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност

06 Август 2015

Прочети повече

Изработване на предпроектно проучване за проектиране и изграждане на обект: „Сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи”

05 Август 2015

Прочети повече

Изпълнение на инженеринг на обект „Ремонт на покривна хидроизолация, водоотвеждане и възстановяване на мълниезащитна уредба на склад двуетажен - Магазия № 2 в пристанищен терминал Русе-запад

20 Юли 2015

Прочети повече