Извънгаранционно поддържане на лазерни принтери, многофункционални устройства, копирни машини, скенери и факс апарати в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

12 Май 2015

Предметът на настоящата поръчка е предоставяне на извънгаранционна поддръжка на лазерни принтери, многофункционални устройства, копирни машини, скенери и факс апарати, находящи се в ГУ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” в град София и в териториалните му структури в град Варна, Бургас, Русе и Лом.