Проект за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор

29 Февруари 2016

Прочети повече

Доставка и монтаж на два нови пътнически асансьори за административната сграда на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София

29 Февруари 2016

Прочети повече

Ремонт и рехабилитация на жп разтоварище западно от рампен коловоз към склад за вносно-износни товари в пристанищен терминал Русе-изток

17 Февруари 2016

Прочети повече

Доставка и монтаж на слънцезащитни щори за сградите на брегови центрове за управление на трафика – Варна и Бургас

16 Февруари 2016

Прочети повече

Разработване на софтуер за Национален АИС Сървър

16 Февруари 2016

Прочети повече