Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"

05 Юни 2015

Предмет на настоящата поръчка е осигуряване на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение.