Укрепване на пристана и вътрешния откос на отрезна дъга, прилежащи на Брегови център, Пристанище Бургас

02 Юли 2015

Прочети повече

Авариен ремонт на път с асфалтово покритие на територията на пристанищен терминал Свищов

01 Юли 2015

Прочети повече

Изпълнение на инженеринг на обект „Ремонт на покривна хидроизолация, водоотвеждане и възстановяване на мълниезащитна уредба на склад двуетажен - Магазия № 2 в пристанищен терминал Русе-запад

29 Юни 2015

Прочети повече

Строителен надзор за обект: „Модернизация на сграда Магазия 1 на Терминал Изток 1 на Пристанище Бургас"

24 Юни 2015

Прочети повече

Проектиране начина на монтиране, доставка и монтаж на товаро-пътнически асансьор – 1 бр. на административната сграда в пристанищен терминал Лом

23 Юни 2015

Прочети повече