Закупуване на офис мебели - материални активи за оборудване на офисите по ОПТ

12 Ноември 2014

Прочети повече

Разработване и внедряване на мобилно приложение на RIS услугата Notice to Skippers (Известия до корабоводителите) и представяне на препоръки и мерки за усъвършенстване на нормативната, организационната и/или техническата среда в случай на установяването необходимостта им в процеса на внедряване на приложението

10 Ноември 2014

Прочети повече

Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM и UMTS за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"

07 Ноември 2014

Прочети повече

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект „Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности

28 Октомври 2014

Прочети повече

Строителен надзор за обект Инженеринг за възстановяването на пристанищно съоръжение при нос Шабла - морска естакада с островна площадка

20 Октомври 2014

Прочети повече