Обследване на тронзони и вертикални стени на лимана в пристанищен терминал Русе-изток

15 Февруари 2016

Прочети повече

Въвеждане в експлоатация на Модул 2 на Морска гара- СМР за част ОВК и АС

27 Януари 2016

Прочети повече

„Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в клоновете-териториални поделения и специализираните поделения-дирекции на ДП „Пристанищна инфраструктура“ в пристанищата за обществен транспорт с национално значение” по обособени позиции

14 Декември 2015

Прочети повече

Упражняване на строителен надзор на СМР за обект: „Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1-во и 2-ро корабни места и Яхт клуб (0-во корабно място) -Пристанище Бургас“

24 Ноември 2015

Прочети повече

Възстановяване на проектните параметри на дъното на подходните канали и на акваторията на Лимана в пристанищен терминал Лом

06 Ноември 2015

Прочети повече