Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Софроний Врачански“ № 25

11 Април 2018

Прочети повече

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Съборни“ № 25

10 Април 2018

Прочети повече

Провеждане на конкурс избор на обслужващи банки на ДП "Пристанищна инфраструктура"

06 Декември 2016

Прочети повече

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Софроний Врачански“ № 25

27 Юли 2016

Прочети повече

Tърг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с административен адрес гр.Бургас, Пристанище, Терминал - Изток

13 Юни 2016

Прочети повече