Обява за продажба на употребявани автомобили собственост на ДП "Пристанищна инфраструктура"

04 Август 2020

Прочети повече

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ кафене „Детски научен център“, разположено в района на пристанищен терминал Бургас-изток 1

30 Юли 2020

Прочети повече

Втори търг за продажда на дълготрайни материални активи - употребявани автомобили

25 Юни 2020

Прочети повече

Трети търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна държавна собственост - м/к „Тангра”, предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”

04 Юни 2020

Прочети повече

Търг с тайно наддаване за продажда на дълготрайни материални активи - употребявани автомобили

03 Юни 2020

Прочети повече