Втори търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна държавна собственост - м/к „Тангра”, предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”

04 Март 2020

Прочети повече

Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ-частна държавна собственост - сп/вл „Перун”, предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”

03 Февруари 2020

Прочети повече

Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна държавна собственост - м/к „Тангра”, предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”

03 Февруари 2020

Прочети повече

Архитектурен конкурс за идейна концепция за „Свободна зона за публични дейности в тила на 7-9 к.м.”, съгласно задание за проектиране на Генерален план на Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас”

16 Декември 2019

Прочети повече

Предоставяне на финансови услуги от групата „Платежни и свързани услуги“, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки от кредитни или финансови институции на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

17 Октомври 2019

Прочети повече