Архитектурен конкурс за идейна концепция за „Свободна зона за публични дейности в тила на 7-9 к.м.”, съгласно задание за проектиране на Генерален план на Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас”

16 Декември 2019

Прочети повече

Предоставяне на финансови услуги от групата „Платежни и свързани услуги“, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки от кредитни или финансови институции на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

17 Октомври 2019

Прочети повече

Трети търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост по обособени позиции

24 Септември 2019

Прочети повече

Tърг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост по обособени позиции

04 Септември 2019

Прочети повече

Tърг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост по обособени позиции

29 Юли 2019

Прочети повече