Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост: „Офис 4.2“ на кота +11,60 със застроена площ 326,00 кв.м., находящ се в сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“, с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас, разположена на територията на Пристанище Бургас-Терминал Изток, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас – Пристанище, Терминал Изток

02 Юли 2021

Прочети повече

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост: Търговки помещения в сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“ с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас – пристанищен терминал Бургас-изток по две обособени позиции

29 Юни 2021

Прочети повече

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост: „Офис 4.6.“ на кота +11,60 със застроена площ 81,00 кв.м., находящ се в сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“, с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас, разположена на територията на пристанищен терминал Бургас-изток, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас – пристанищен терминал Бургас-изток

28 Юни 2021

Прочети повече

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: - Помещение с площ 25,23кв.м.

09 Ноември 2020

Прочети повече

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: ГАРАЖ с площ 71.12 кв.м.

09 Ноември 2020

Прочети повече