Трети търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна държавна собственост - м/к „Тангра”, предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”

04 Юни 2020

Прочети повече

Търг с тайно наддаване за продажда на дълготрайни материални активи - употребявани автомобили

03 Юни 2020

Прочети повече

Втори търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна държавна собственост - м/к „Тангра”, предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”

04 Март 2020

Прочети повече

Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ-частна държавна собственост - сп/вл „Перун”, предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”

03 Февруари 2020

Прочети повече

Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна държавна собственост - м/к „Тангра”, предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”

03 Февруари 2020

Прочети повече