Трети търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост по обособени позиции

24 Септември 2019

Прочети повече

Tърг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост по обособени позиции

04 Септември 2019

Прочети повече

Tърг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост по обособени позиции

29 Юли 2019

Прочети повече

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Софроний Врачански“ № 25

19 Септември 2018

Прочети повече

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Съборни“ № 25

18 Септември 2018

Прочети повече