Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с административен адрес гр. Варна, бул. „Съборни“ № 25

09 Декември 2015

Прочети повече

Избор на обслужващи банки на ДП "Пристанищна инфраструктура

14 Април 2015

Прочети повече