Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: Зона № 1 – А „Помещение за административна и търговска дейност“, състоящо се от 4 (четири) броя помещения, с обща площ от 206.91 кв.м., с местонахождение в Сграда СКЛАД, МАГАЗИЯ - частна държавна собственост

09 Ноември 2020

Прочети повече

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на офис помещения в обема на недвижим имот – публична държавна собственост: представляващ сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“, разположена на територията на Пристанищен терминал Бургас-Изток, по пет обособени позиции

09 Септември 2020

Прочети повече

Обява за продажба на употребявани автомобили собственост на ДП "Пристанищна инфраструктура"

04 Август 2020

Прочети повече

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ кафене „Детски научен център“, разположено в района на пристанищен терминал Бургас-изток 1

30 Юли 2020

Прочети повече

Втори търг за продажда на дълготрайни материални активи - употребявани автомобили

25 Юни 2020

Прочети повече