Втори търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна държавна собственост - м/к „Тангра”, предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”

04 Март 2020

Статус: Прекратена

Вид: Други