Въвеждане в експлоатация на Модул 2 на Морска гара- СМР за част ОВК и АС

27 Януари 2016

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за обект „Въвеждане в експлоатация Модул 2 на Морска гара - СМР за част ОВК и АС". Целта е да се изпълнят оставащите видове СМР по част АС и част ОВК и да се въведе обекта в експлоатация. Съществуващо положение:

Модул 2 е част от съществуващата Морска гара. Сградата е приета с Акт за приемане на конструкцията - Образец № 14 от 11.07.2013г. - Етап 2 Модул 2 - Заведение за обществено хранене,

и се разрешава изпълнение на довършителните работи. До момента са изпълнени довършителните работи по части Електро -слаботокови и силнотокови,   ВиК и част от АС.