СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав” осигурява предоставянето на речните информационни услуги в българската част на река Дунав и изпълнява функции по:

 • събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на информация, придобита чрез системата за докладване във вътрешните водни пътища на Република България, на други български и чужди компетентни органи и заинтересовани лица;
 • събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на информация за транспортната логистика;
 • събиране и съхраняване на електронна информация за хидрометеорологичната обстановка в българския участък на река Дунав;
 • събиране, обработване и съхраняване на информация за състоянието и дълбочината на подходните канали и корабните места;
 • събиране, съхраняване, обработване и предоставяне на информация, получена чрез системата за речния трафик в интерес на безопасността на човешкия живот, на корабоплаването по река Дунав и за опазване на околната среда.
 • предоставяне на информация, свързана с безопасността на корабоплаването и организирането на трафика чрез използване на системата за визуализация на трафика;
 • предоставяне на информация на заинтересованите държавни органи, организации и лица в рамките на утвърдените правила;
 • взаимодействие с външни за системата организации, свързани с корабоплаването по река Дунав.
 • предоставяне и поддържане на подсистемата „Известия до корабоплавателите” (Notices to Skippers (NtS) това е стандартизирана ключова РИС технология, свързана с подобни системи в други държави, предоставяща търсене и показване на съобщения за съответните части на Дунав и други речни канали.

Речните информационни услуги, които се предоставят от ДП „Пристанищна инфраструктура” са част от международната система „Речна информационна служба  РИС (River Information Services), изграждането на която е в съответствие с Директива 2005/44/EC на ЕС и е вменено като задължение на страните-членки. За морската част в съответствие с международната терминология тази система се нарича VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System), а за вътрешните водни пътища, според приетата за Европа терминология – RIS (River Information Services). Възприето е българската част от общоевропейските услуги да се нарича БУЛРИС.

СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав” предоставя следните информационни услуги:

 • навигационна обстановка река Дунав;
 • хидроложка информация река Дунав;
 • известия до корабоплавателите.

Дирекцията обслужва и предоставя информация и по системи с регламентиран достъп:

 • електронно докладване на корабите;
 • система за позициониране и проследяване.

СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав” е Валентин Христов.

Повече информация и указания за попълване на заявление за достъп до БУЛРИС можете да видите тук.

 

Контакти: 

СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав”

Гр. Русе 7000

Ул. „Пристанищна” №20 А
пощенска кутия №11

Тел.: 082/29 84 63

FAX: 082/29 84 61


 

 

БУЛРИС ЦЕНТЪР

Тел.: 082/29 84 60
FAX: 082/29 84 61
GSM: 0878 435 524


 

Директор Валентин Христов

Тел.: 082/298464

GSM: 0876864969

Е-mail: v.hristov@bgports.bg