СПД „Ръководство на корабния трафик – Черно море“ предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването, като предоставя на корабите съвети и препоръки, свързани с безопасността на корабоплаването, подпомагащи вземането на решения на борда на кораба в сложна метеорологична и навигационна обстановка, както и организира движението на корабите с цел предотвратяване появата и развитието на опасност от авария и сблъскване.

Като национален координатор за единната информационна среда за морско информационно обслужване на Европейския съюз – EMSWe, ДППИ осъществява обмен с изградените в държавите членки национални системи Maritime Single Window (MSW). В България това е Националният център за електронен документооборот на морския транспорт (НЦЕДМТ).

Чрез НЦЕДМТ СПД „Ръководство на корабния трафик – Черно море“ осигурява информационно обслужване на пристанищата посредством подобряване на организацията по обработка на документи за издаване на разрешения „Свободна практика“ и „Разрешение за отплаване“ (Clearance, Sailing Permission) с цел съкращаване времето за обработка на документи, използвайки тези, които са стандартизирани по препоръките на IMO (FAL Forms).

Повече информация за Национален център за електронен документооборот на морския транспорт вижте тук.

Бреговата станция Варна радио, в съответствие със Световната морска система за бедствия и безопасност (GMDSS), осигурява непрекъснато 24-часово наблюдение на международните канали и честоти за бедствие (зони А1 и А2 от GMDSS) и разпространява морска информация за безопасност (информация, свързана с хидрометеорологичната обстановка, навигационни предупреждения и всякаква друга информация, свързана с условията и безопасността на корабоплаването). Осигурява комуникациите при морски бедствия и аварии.

Дирекцията извършва цялостната дейност по техническата експлоатация и поддръжка на съоръженията, апаратурите, системите и подсистемите за обслужване на корабния трафик и информационно обслужване на морските пристанища, включващи основните и спомагателните съоръжения на VTS, VTMIS, GMDSS и SSN.

СПД „Ръководство на корабния трафик – Черно море“ обменя информация със системи, предвидени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Допълнителна информация и заявление за ползване на услугите, предоставяни от СПД „Ръководство на корабния трафик – Черно море“, вижте тук.

 

Директор на СПД „Ръководство на корабния трафик – Черно море“ е к.д.п. д-р Милен Тодоров.

Контакти:

Офис

Варна 9000

бул. „Приморски № 5

Тел.:      052 684 931

Факс:     052 632 832

Е-mail:   vtmis_ris@bgports.bg

www.vtmis.bg

 

Отдел „Управление на трафика Варна”

Дежурни VTS оператори

Тел.:       052 603 113

                0885907719

Факс:     052 602 317

Е-mail:   vsltraffic_vn@bgports.bg

 

Директор  к.д.п. д-р Милен Тодоров

Тел.: + 359 (0) 52 687 988

GSM: + 359 (0) 888 055 052

Е-mail: m.todorov@bgports.bg

 

Отдел „Управление на трафика Бургас”

Дежурни VTS оператори

Тел.:       056 844 311

                0888142935

Факс:     056 844 310

Е-mail:   vsltraffic_bs@bgports.bg

 

 

 

Отдел „БС Варна Радио”

Радиозала

Тел.:       052 687 973

                0885131567

Факс:     052 687 984

Е-mail:   varnaradio@bgports.bg