Район на действие на Клон – териториално поделение „Пристанище Варна” е от географския паралел на българо-румънската граница до географския паралел на нос Емине със седалище град Варна.

Директор на Клон – териториално поделение „Пристанище Варна” е Димитър Николов.

Адрес: град Варна, пл. „Славейков” № 1

Телефон: 052 684 611

Факс: 052 655 902

E-mail: office.varna@bgports.bg

 

 

Клон – териториално поделение „Пристанище Варна” управлява инфраструктурата на:

Пристанищен терминал Варна-изток

  

Корабни места:

14 бр.

Обща дължина на корабните места:

2345 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:     

11,50 м пред  7 и 8 място

Открита складова площ:

97 600 кв. м

Закрита складова площ: 

41 258 кв. м

Оператор

„Пристанище Варна” ЕАД


 
Адрес за кореспонденция с оператора „Пристанище Варна” ЕАД:
Град Варна 9000
Площад „Славейков” №1
Тел: 052 692 232 
Факс: 052 632 953
E-mail: headoffice@port-varna.bg
Site: www.port-varna.bg

 

Пристанищен терминал Варна-запад

  

Корабни места:

22 бр.

Обща дължина на корабните места:    

3430 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:      

11,50 м

Открита складова площ:

346 393 кв. м

Закрита складова площ:

37 806 кв. м

Течни товари

10 000 куб. м

Оператор

„Пристанище Варна” ЕАД

                                                                                             

Адрес за кореспонденция с оператора „Пристанище Варна” ЕАД:
Град Варна 9000
Площад „Славейков” №1
Тел: 052 692 232 
Факс: 052 632 953
E-mail: headoffice@port-varna.bg
Site: www.port-varna.bg

 

Пристанищен терминал Петрол

  

Корабни места:

3 бр.

Обща дължина на корабните места: 

515 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:     

10,00 м пред 1-во място

Открита складова площ:

0 кв. м

Закрита складова площ:

0 кв. м

Оператор

ДП „Пристанищна инфраструктура”

                                                                                 
Адрес за кореспонденция с оператора ДП „Пристанищна инфраструктура”:
Град Варна 9000
Площад „Славейков” №1
Тел: 052 802 081 
E-mail: office.petrol@bgports.bg
Site: http://www.bgports.bg

 

Пристанищен терминал ТЕЦ Езерово

  

Корабни места:

3 бр.

Обща дължина на корабните места:

480 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:     

11,40 м

Открита складова площ:

5 100 кв. м

Закрита складова площ:

0 кв. м

 

Адрес за кореспонденция:
Село Езерово

Район Варна, п.к. 9168

Област Варна, община Варна
Тел: 052 665 62 22 
Факс: 052 665 63 71

 

Пристанищен терминал Леспорт

Корабни места:

3 бр.

Обща дължина на корабните места:

450 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:      

8,00/9,00 м

Открита складова площ:

18 000 кв. м

Закрита складова площ:

2 176 кв. м

Специализирани

1 000 кв. м

Концесионер

„Пристанище Леспорт” АД

                                                                               

Адрес за кореспонденция с концесионера „Пристанище Леспорт” АД: 
Град Варна, п.к. 9000 п.к. 237
Западна промишлена зона
Тел: 052 730 111, 052 730 121
Факс: 052 730 112
Телекс: 77336 lesport bg

E-mail: office@lesport.bg

Site: www.lesport.bg

 

Пристанищен терминал Фериботен комплекс –  Варна

   

Корабни места:

2 бр.

Обща дължина на корабните места:

400 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:      

11,50 м

Открита складова площ:

0 кв. м

Закрита складова площ:

0 кв. м

 

 

Пристанищен терминал Балчик

   

Корабни места:

2 бр.

Обща дължина на корабните места:

164 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:     

7,50/8,00 м

Открита складова площ:

3 700 кв. м

Закрита складова площ:

2770 кв. м

Концесионер  

„Порт Балчик” АД

 

Адрес за кореспонденция на концесионера „Порт Балчик” АД:
Град Балчик

Улица „Приморска” №28
Тел: +359 (0) 579 76 752; 72 024
Факс: +359 (0) 579 72 024

E-mail: management@port-balchik.com

Site: www.port-balchik.com