Район на действие на клон-териториално поделение Русе е от километър 374,100 до километър 645 от българския участък на река Дунав със седалище град Русе.

Директор на клон-териториално поделение Русе е Стоян Христов.

Адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна" № 22

Телефон: 082 818 989

Факс: 082 821 862

E-mail: office.ruse@bgports.bg

 

Клон-териториално поделение Русе управлява инфраструктурата на:

Пристанищен терминал Русе-запад

Корабни места:

12 бр.

Обща дължина на корабните места:

1395 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:     

2,50 м

Открита складова площ:

27 600 кв. м

Закрита складова площ:

8 900 кв. м

Оператор

ДП "Пристанищна инфраструктура"

                                                        
Адрес за кореспонденция с оператора:

Град София 1574
Бул. „Шипченски проход” № 69
Тел.: 02 807 99 99
Факс: 02 807 99 66
E-mail: office@bgports.bg

 

Пристанищен терминал Русе-изток

Корабни места:

14 бр. 

Обща дължина на корабните места:

1490 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:     

2,50 м

Открита складова площ:

190 500 кв. м

Закрита складова площ:

15 800 кв. м

 Оператор      

„Пристанищен комплекс Русе” ЕАД

                                                         

Адрес за кореспонденция с оператора:
Град Русе 7000
Улица „Пристанищна” № 22
Тел: 082 880 935
Факс: 082 825 148
E-mail: office@port-ruse-bg.com
Site: http://www.port-ruse-bg.com

 

Пристанищен терминал Русе-център

Корабни места:

3 бр. 

Обща дължина на корабните места:

270 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:

2,50 м

Открита складова площ:

0 кв. м

Закрита складова площ: 

 0 кв м

 Оператор

 „Пристанищен комплекс Русе” ЕАД

                                                                      

Адрес за кореспонденция с оператора:
Град Русе 7000
Улица „Пристанищна” № 22
Тел: 082 880 935
Факс: 082 825 148
E-mail: office@port-ruse-bg.com
Site: http://www.port-ruse-bg.com

 

Пристанищен терминал Свищов

Корабни места: 

8 бр. 

Обща дължина на корабните места: 

902 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места: 

2,50 м

Открита складова площ:

 22 800 кв. м

Закрита складова площ: 

 6 100  кв.м

Концесионер

„Драгажен флот - Истър” АД

                                                                                 

Адрес за кореспонденция с концесионера:
Град Свищов 5250
Улица „Дунав” № 12
Тел: 0631 60 342
Факс: 0631 60 341
E-mail: dfistar@abv.bg
Site: http://www.df-istar.com

 

Пристанищен терминал Силистра

Корабни места: 3 бр.

3 бр.

Обща дължина на корабните места: 

300 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места: 

2,00 м

Открита складова площ: 

0 кв. м

Закрита складова площ: 

0 кв. м

Оператор       

„Пристанищен комплекс Русе” ЕАД

 

Адрес за кореспонденция с оператора:
Град Русе 7000
Улица „Пристанищна” № 22
Тел: 082 880 935
Факс: 082 825 148
E-mail: office@port-ruse-bg.com
Site: http://www.port-ruse-bg.com

 

Пристанищен терминал Сомовит

Корабни места: 

3 бр.

Обща дължина на корабните места: 

300 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места: 

2,50 м

Открита складова площ: 

9 700 кв. м

Закрита складова площ: 

2 175 кв. м

Концесионер  

„Октопод - С” ООД

                                                                                
Адрес за кореспонденция:
гр. Варна 9000
Бул. "Мария Луиза" № 9
Тел: 052 605134
Факс: 052 605139
E-mail: trade@octopod.eu

 

Фериботен терминал Никопол

Корабни места:

1 бр. 

Обща дължина на корабните места:

30 м 

Максимална реална дълбочина пред корабните места: 

2,50 м 

Открита складова площ: 

 0 кв. м

Закрита складова площ: 

 0 кв. м

Концесионер

„Параходство Българско речно плаване” АД

 

Адрес за кореспонденция:

Град Русе 7000

Пл. „Отец Паисий” № 2

Тел: 082 822 133

Факс: 082 822 139

E-mail: main@brp.bg 

Site: http://www.brp.bg/brp.html

 

Пристанищен терминал Тутракан

Корабни места: 

2 бр.

Обща дължина на корабните места: 

110 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места: 

1,00 м

Открита складова площ: 

2 500 кв. м

Закрита складова площ: 

0 кв. м

 Оператор  

Пристанищен комплекс Русе ЕАД

                                                            

Адрес за кореспонденция с оператора:
Град Русе 7000
Улица „Пристанищна” № 22
Тел: 082 880 935
Факс: 082 825 148
E-mail: office@port-ruse-bg.com
Site: http://www.port-ruse-bg.com

 

 

Фериботен терминал Силистра 

Корабни места: 

1 бр.

Обща дължина на корабните места: 

30 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места: 

1,10 м

Открита складова площ: 

0 кв. м

Закрита складова площ: 

0 кв. м                            

Оператор

ДП "Пристанищна инфраструктура"

                                                            

 

Адрес за кореспонденция с оператора:

Град София 1574
Бул. „Шипченски проход” № 69
Тел.: 02 807 99 99
Факс: 02 807 99 66
E-mail: office@bgports.bg