Район на действие на Клон – териториално поделение „Пристанище Русе” е от километър 374,100 до километър 645 от българския участък на река Дунав със седалище град Русе.

Директор на Клон – териториално поделение „Пристанище Русе” е инж. Пенчо Петков.

Адрес: Град Русе, ул. „Пристанищна” № 22, вх. Б, ет. 2

Телефон: 082 818 989

Факс: 082 821 862

E-mail: office.rousse@bgports.bg

 

Клон – териториално поделение „Пристанище Русе” управлява инфраструктурата на:

Пристанищен терминал Русе-изток 1

  

Корабни места:

8 бр. 

Обща дължина на корабните места:

820 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:     

2,50 м

Открита складова площ:

74 920 кв. м

Закрита складова площ:

660 кв. м

 Оператор      

„Пристанищен комплекс Русе” ЕАД

                                                         

Адрес за кореспонденция с оператора:
Град Русе 7000
Улица „Пристанищна” № 22
Тел.: 082 880 935
Факс: 082 825 148
E-mail: office@port-ruse-bg.com
Site: http://www.port-ruse-bg.com

 


Пристанищен терминал Русе-изток 2

  

 

 Корабни места:

6 бр. 

Обща дължина на корабните места:

670 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:     

2,50 м

Открита складова площ:

49 420 кв. м

Закрита складова площ:

14 760 кв. м

 Оператор      

„Пристанищен комплекс Русе” ЕАД

                                                         

Адрес за кореспонденция с оператора:
Град Русе 7000
Улица „Пристанищна” № 22
Тел.: 082 880 935
Факс: 082 825 148
E-mail: office@port-ruse-bg.com
Site: http://www.port-ruse-bg.com


 

Пристанищен терминал Русе-център

  

Корабни места:

3 бр. 

Обща дължина на корабните места:

270 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:

2,50 м

Открита складова площ:

0 кв. м

Закрита складова площ: 

 0 кв м

 Оператор

 „Пристанищен комплекс Русе” ЕАД

                                                                      

Адрес за кореспонденция с оператора:
Град Русе 7000
Улица „Пристанищна” № 22
Тел.: 082 880 935
Факс: 082 825 148
E-mail: office@port-ruse-bg.com
Site: http://www.port-ruse-bg.com


 

 Пристанищен терминал Русе-запад 

  

Корабни места:

12 бр.

Обща дължина на корабните места:

1518 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:     

2,50 м

Открита складова площ:

27 600 кв. м

Закрита складова площ:

9696 кв. м

Обем на складовете за течни торове:   

2000 куб. м                

Оператор:

ДП „Пристанищна инфраструктура”

                                                      
Адрес за кореспонденция с оператора:

Град Русе 7000

Улица „Матей Стойков” №3 

Тел.: 082 521 075

Е-mail: office_portruse@bgports.bg

 


 

Пристанищен терминал Свищов

   

Корабни места: 

8 бр. 

Обща дължина на корабните места: 

902 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места: 

2,50 м

Открита складова площ:

21 300 кв. м

Закрита складова площ: 

 

6 100  кв. м

 Силози за съхранение на зърно  

 

15 443 куб. м

Концесионер

„Драгажен флот - Истър” АД

                                                                                 

Адрес за кореспонденция с концесионера:
Град Свищов 5250
Улица „Дунав” № 12
Тел.: 0631 60 342
Факс: 0631 60 341
E-mail: dfistar@abv.bg
Site: http://www.df-istar.com


 

Пристанищен терминал Силистра

  

Корабни места: 3 бр.

3 бр.

Обща дължина на корабните места: 

300 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места: 

2,00 м

Открита складова площ: 

0 кв. м

Закрита складова площ: 

0 кв. м

Оператор       

„Пристанищен комплекс Русе” ЕАД

 

Адрес за кореспонденция с оператора:
Град Русе 7000
Улица „Пристанищна” № 22
Тел.: 082 880 935
Факс: 082 825 148
E-mail: office@port-ruse-bg.com
Site: http://www.port-ruse-bg.com


 

Фериботен терминал Силистра 

  

Корабни места: 

1 бр.

Обща дължина на корабните места: 

30 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места: 

1,10 м

Открита складова площ: 

0 кв. м

Закрита складова площ: 

0 кв. м                            

Оператор

ДП „Пристанищна инфраструктура”


Адрес за кореспонденция с оператора:

Град Силистра 7500

„Промишлена зона - запад”  

Тел.: 082 521 075

Е-mail: office_portruse@bgports.bg


 Пристанищен терминал Сомовит

   

Корабни места: 

3 бр.

Обща дължина на корабните места: 

300 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места: 

2,50 м

Открита складова площ: 

8 780 кв. м

Закрита складова площ: 

3 375 кв. м

Силози за съхранение на зърно

5000 куб. м

Концесионер  

„Октопод - С” ООД

                                      
Адрес за кореспонденция
:
Град Варна 9000
Бул. „Мария Луиза” № 9  
Тел.: 052 605134
Факс: 052 605139
E-mail: trade@octopod.eu


 

Пристанищен терминал Никопол

  

Корабни места:

1 бр. 

Обща дължина на корабните места:

30 м 

Максимална реална дълбочина пред корабните места: 

2,50 м 

Открита складова площ: 

 0 кв. м

Закрита складова площ: 

 0 кв. м

Концесионер

„Параходство Българско речно плаване” АД


Адрес за кореспонденция:

Град Русе 7000

Пл. „Отец Паисий” № 2

Тел.: 082 822 133

Факс: 082 822 139

E-mail: main@brp.bg 

Site: http://www.brp.bg/brp.html


 

Пристанищен терминал Тутракан

  

Корабни места: 

2 бр.

Обща дължина на корабните места: 

110 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места: 

1,00 м

Открита складова площ: 

2 500 кв. м

Закрита складова площ: 

0 кв. м

 Оператор  

Пристанищен комплекс Русе ЕАД


Адрес за кореспонденция с оператора:

Град Русе 7000
Улица „Пристанищна” № 22
Тел.: 082 880 935
Факс: 082 825 148
E-mail: office@port-ruse-bg.com
Site: http://www.port-ruse-bg.com