Районът на действие на клон-териториално поделение Бургас е от географския паралел на нос Емине до географския паралел на българо-турската граница със седалище град Бургас.

Директор на клон-териториално поделение Бургас е Ивайло Иванов.

Град Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1

Телефон: 056 876 880

Факс: 056 876 881

E-mail:  office.bourgas@bgports.bg

 

Клон-териториално поделение Бургас управлява инфраструктурата на:

Пристанищен терминал Несебър

 Корабни места: 

3

 Обща дължина на корабните места:

410 м

 Максимална реална дълбочина пред корабните места:     

 7,5 м

 Открита складова площ: 

 0 кв. м

 Закрита складова площ:

 0 кв. м

 Концесионер:

„ВОДМАР” АД

 

Адрес за кореспонденция с концесионера „ВОДМАР” АД:

Град София 1606
Район "Красно село"

ул. "Шандор Петьофи" №13-15


   

Пристанищен терминал Бургас изток

 Корабни места:

14 

 Обща дължина на корабните места:

1 965 м

 Максимална реална дълбочина пред корабните места:      

10,00 м

 Открита складова площ:

50 000 кв. м

 Закрита складова площ:

34 500 кв. м

 Оператор:

"Пристанище Бургас" ЕАД

 

Адрес за кореспонденция с оператора "Пристанище Бургас" ЕАД:


Град Бургас
Улица "Княз Александър Батенберг" №1 
Teлефон: 056 822 222
Факс: 056 822 156

 

Пристанищен терминал Бургас изток-2

 Корабни места:

10

 Обща дължина на корабните места:

1 592 м

 Максимална реална дълбочина пред корабните места:      

14,60 м

 Открита складова площ:

163 000 кв. м

 Закрита складова площ:

6 000 кв. м

 Концесионер:

"БМФ Порт Бургас" ЕАД

 

Адрес за кореспонденция с концесионера "БМФ Порт Бургас" ЕАД:


Град Бургас
Улица "Княз Александър Батенберг" №1 
Teлефон: 056 840 033
Факс: 056 841 678

 

 

Пристанищен терминал Бургас запад

 Корабни места: 

6 бр.

 Обща дължина на корабните местаt: 

958 м

 Максимална реална дълбочина пред кейовите места:     

11,00 м

 Открита складова площ: 

442 410 кв. м

 Закрита складова площ: 

24 350 кв. м + 7000 хладилни

Концесионер:

"БМФ Порт Бургас" ЕАД

 

Адрес за кореспонденция с оператора "БМФ Порт Бургас" ЕАД:

Град Бургас

Улица „Княз Александър Батенберг” №1

Teлефон: 056 840 033

Факс: 056 841 678

 

   

Пристанищен терминал Росенец

 Корабни места:

3

 Обща дължина на корабните места: 

560 м

 Максимална реална дълбочина пред корабните места:     

12,30 м

 Открита складова площ:

0 кв. м

 Закрита складова площ: 

0 кв. м

 Концесионер:

„Лукойл Нефтохим Бургас” АД


Адрес за кореспонденция с концесионера „Лукойл Нефтохим Бургас” АД:


Град Бургас 8104

Телефон: 055 112 600

Факс: 055 115 555