Районът на действие на Клон – териториално поделение „Пристанище Бургас” е от географския паралел на нос Емине до географския паралел на българо-турската граница със седалище град Бургас.

Директор на Клон – териториално поделение „Пристанище Бургас” е Ивайло Иванов.

Град Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1

Телефон: 056 876 880

Факс: 056 876 881

E-mail:  office.bourgas@bgports.bg

 

Клон – териториално поделение „Пристанище Бургас” управлява инфраструктурата на:

 

Пристанищен терминал Бургас-изток

  

 Корабни места:

14 

 Обща дължина на корабните места:

2020 м

 Максимална реална дълбочина пред корабните места:      

10,50 м

 Открита складова площ:

21 510 кв. м

 Закрита складова площ:

23 300 кв. м

 Оператор:

„Пристанище Бургас” ЕАД


Адрес за кореспонденция с оператора
 „Пристанище Бургас” ЕАД:
Град Бургас
Улица „Княз Александър Батенберг” №1 
Teлефон: 056 822 222
Факс: 056 822 156


 

Пристанищен терминал Бургас-изток 2

  

 Корабни места:

10

 Обща дължина на корабните места:

1 592 м

 Максимална реална дълбочина пред корабните места:      

14,60 м

 Открита складова площ:

163 000 кв. м

 Закрита складова площ:

6 000 кв. м

 Концесионер:

„БМФ Порт Бургас” ЕАД


Адрес за кореспонденция с концесионера „БМФ Порт Бургас” ЕАД:

Град Бургас
Улица „Княз Александър Батенберг” №1 
Teлефон: 056 840 033
Факс: 056 841 678


 

Пристанищен терминал Бургас-запад

  

 Корабни места: 

6 бр.

 Обща дължина на корабните места: 

958 м

 Максимална реална дълбочина пред кейовите места:     

11,00 м

 Открита складова площ: 

442 410 кв. м

 Закрита складова площ: 

24 350 кв. м + 7000 хладилни

Концесионер:

„БМФ Порт Бургас” ЕАД


Адрес за кореспонденция с концесионера „БМФ Порт Бургас” ЕАД:

Град Бургас

Улица „Княз Александър Батенберг” №1

Teлефон: 056 840 033

Факс: 056 841 678


 

Пристанищен терминал Несебър

  

 Корабни места: 

3

 Обща дължина на корабните места:

410 м

 Максимална реална дълбочина пред корабните места:     

 7,5 м

 Открита складова площ: 

 0 кв. м

 Закрита складова площ:

 0 кв. м

 Концесионер:

„ВОДМАР” АД


Адрес за кореспонденция с концесионера „ВОДМАР” АД:

Град София 1606
Район „Красно село”

ул. „Шандор Петьофи” №13-15


 

Пристанищен терминал Росенец

  

 Корабни места:

3

 Обща дължина на корабните места: 

560 м

 Максимална реална дълбочина пред корабните места:     

12,30 м

 Открита складова площ:

0 кв. м

 Закрита складова площ: 

600 802 куб. м

 Концесионер:

„Лукойл Нефтохим Бургас” АД


Адрес за кореспонденция с концесионера „Лукойл Нефтохим Бургас” АД:

Град Бургас 8104

Телефон: 055 112 600

Факс: 055 115 555