Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура” осъществява административно-техническо, финансово, информационно и правно осигуряване и контрол на дейността на предприятието.

 

София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 0, 1 и 4Телефон: 02 807 99 99

Факс: 02 807 99 66

еmail: office@bgports.bg