Район на действие на Клон – териториално поделение „Пристанище Лом” е от километър 645 до километър 845,650 от българския участък на река Дунав със седалище град Лом.

Директор на Клон – териториално поделение „Пристанище Лом” е Росен Борисов.

Адрес: гр. Лом, пл. „Независимост”

Телефон: 0971 68 380

Факс: 0971 66 972

E-mail: office.lom@bgports.bg

 

Клон – териториално поделение „Пристанище Лом” управлява инфраструктурата на:

 

Пристанищен терминал Лом

   

Корабни места: 

13 бр.

Обща дължина на корабните места: 

1335 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места: 

2,40 м

Открита складова площ: 

58 000 кв. м

Закрита складова площ: 

8 343 кв. м

Оператор

„Порт Инвест” ЕООД

                                                                      
Адрес за кореспонденция с оператора „Порт Инвест” ЕООД:
Град Русе 7000
Площад „Отец Паисий” №2
Телефон/факс: 082 825 101
E-mail: portinvest@brp.bg

 

Пристанищен терминал Оряхово

Корабни места: 

3 бр.

Обща дължина на корабните места: 

221 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места: 

2,40 м

Открита складова площ: 

4 400 кв. м

Закрита складова площ: 

962 кв. м

Концесионер  

„Слънчев дар” АД

                                                                 
Адрес за кореспонденция с концесионера „Слънчев дар” АД:
Град Варна 9000
Булевард „Мария Луиза” № 9
Телефон: 052 605 135
Факс: 052 605 139 
E-mail: octopodm@yahoo.com

 

Пристанищен терминал Видин-север

  

Корабни места: 

3 бр.

Обща дължина на корабните места: 

300 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места: 

2,40 м

Открита складова площ: 

10 000 кв. м

Закрита складова площ: 

0 кв. м

Концесионер

„Параходство Българско речно плаване” АД

                                              

Адрес за кореспонденция с концесионера „Параходство Българско речно плаване” АД
Град Русе 7000
Площад „Отец Паисий” № 2
Телефон: 082 833 777 
Факс: 082 822 130
E-mail: main@brp.bg
Site: http://www.brp.bg/brp.html

 

Пристанищен терминал Видин-център

  

Корабни места: 

4 бр.

Обща дължина на корабните места: 

1 440 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места: 

2,40 м

Открита складова площ: 

0 кв. м

Закрита складова площ: 

0 кв. м

Оператор

„Пристанище-Видин” ЕООД

                                                                            
Адрес за кореспонденция с оператора „Пристанище-Видин” ЕООД:
Град Видин 3700
Улица „Дунавска” № 1, П.К. 86
Телефон: 094 600 604 
Факс: 094 600 645
E-mail: port.vd@gmail.com
Site: www.port-vd.com

 

Пристанищен терминал Видин-юг

  

Корабни места: 

2 бр.

Обща дължина на корабните места: 

208 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:

2,40 м

Открита складова площ: 

18 000 кв. м

Закрита складова площ: 

0 кв. м

Оператор

„ТЕЦ Свилоза”

                             
Адрес за кореспонденция с оператора „ТЕЦ Свилоза”:
Град София 1202
Улица „Георг Вашингтон” № 41, ет. 4
Тел: 0887 465 320 
Факс: 02 631 452 71
E-mail: office@tpp-sviloza.bg

 

Пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин

  

Корабни места:

1 бр.

Обща дължина на корабните места: 

40 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места: 

2,40 м

Открита складова площ:

0 кв. м

Закрита складова площ: 

0 кв. м

Концесионер

„Параходство Българско речно плаване” АД

                                                          

Адрес за кореспонденция с концесионера „Параходство Българско речно плаване” АД:
Град Русе 7000
Площад „Отец Паисий” № 2
Тел: 082 822 133; 082 833 777 - централа 
Факс: 082 822 137; 082 822 130
E-mail: main@brp.bg
Site: http://www.brp.bg/brp.html