Извършване на допълнителни СМР на обект „Рехабилитация на фугите на Естакада №1 и Естакада №2”

14 Април 2016

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

„Извършване на допълнителни СМР на обект „Рехабилитация на фугите на Естакада №1 и Естакада №2”. Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща довършителните работи, които възникнаха в процеса на изпълнение на основния договор за рехабилитация на фугите на Естакада № 1 и Естакада № 2 и не са обхванати в основния проект. След започване на СМР, разкриването на дефектиралите фуги и подмяната на оловните с неопренови лагери на Естакада № 1, се установи, че се променя кота нивелета на пътя. Съгласно предписанията на проектанта, отразени в проекта и заповедната книга на обекта, е необходимо да се увеличи дължината на участъка за разкъртването на асфалта при дефектиралите фуги, за да се запази нивелетата на пътното платно на Естакада №1. Това предполага и увеличаване на количествата на полаганата хидроизолация и асфалтобетон. Допълнителните работи за двете естакади, които не са обхванати в основния проект и без които не може да бъде завършен обекта са: капаци от рифелова ламарина за ревизионните отвори на тротоарите - 76бр.; демонтаж и монтаж на мантинелите - 400м; рязане на асфалта и направа на връзката между първи и втори пласт асфалт.