„ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СГРАДА ЗА КОНГРЕСЕН, НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ, С ПРИЛЕЖАЩИ ОФИС ПЛОЩИ, ПОПАДАЩ В ОБХВАТА НА ПУП-ПРЗ ОТ 1 к.м. ДО 4 к.м - ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

25 Март 2016

Прочети повече

„Доставка на гориво за служебните автомобили и зареждане на дизел-генератори на ДП „Пристанищна инфраструктура“ чрез карти за отложено плащане на гориво. Доставка на индикирано дизелово гориво за катерите на ДП „Пристанищна инфраструктура“ чрез бункероване в акваторията на пристанище Варна, пристанище Бургас и пристанище Русе. Доставка на дизелово гориво за отопление на „Дом на моряка“, гр. Варна”

24 Март 2016

Прочети повече

Проектиране и изграждане на обща безжична комуникационна система за пристанище Варна и пристанище Бургас (SeaPortW) в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"

04 Февруари 2016

Прочети повече

Допълнителни СМР за обект "Реконструкция и модернизация на външно ел. захранване и вътрешна разпределителна мрежа Ср.Н на пристанище Бургас"

05 Януари 2016

Прочети повече

Рехабилитация за постигане на проектни дълбочини на пристанищните терминали в района на действие на Териториално поделение - клон Бургас

24 Ноември 2015

Прочети повече