Проектиране и изпълнение на строеж /инженеринг/ за обект „Модернизация на сграда магазия 1 на терминал изток-1 на пристанище Бургас"

17 Февруари 2015

Прочети повече

„Проектиране за Реконструкция на сграда – „Дом на транспортните работници“ в гр. Варна, бул. „Приморски“ № 5”.

16 Февруари 2015

Прочети повече

Подводно обследване на кейови стени Варна Изток, Варна Запад, Фериботен комплекс и ТЕЦ Варна

13 Февруари 2015

Прочети повече

„Строителни и монтажни работи за структурно окабеляване, доставка и монтаж на два броя инверторни климатици” на обект: „Преустройство на последния етаж от административна сграда в УПИ ІІ, кв.32 Б по плана на град Лом за административни нужди – първи етап

09 Февруари 2015

Прочети повече

Допълнителни драгажни работи за обект: Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна

06 Февруари 2015

Прочети повече