РЕМОНТ НАСТИЛКИ, ПОДЗЕМНИ КОМУНИКАЦИИ И СГРАДИ В РАЙОНА НА СКЛАД ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ И АВТОКАНТАР, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ИЗТОК

01 Април 2016

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Ремонт настилки, подземни комуникации и сгради в района на склад текущо поддържане и автокантар, Пристанище Варна Изток.Целта на ремонтните дейности е подобряване транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт и добро отводняване на уличната мрежа.