Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура

18 Май 2015

Прочети повече

Закупуване на специализиран катер, пристанище Варна

29 Април 2015

Прочети повече

Проектиране и изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., пристанище Варна –запад –първи етап

17 Април 2015

Прочети повече

Ремонт фасади на трафопостове 6, 7, И 8 фериботен комплекс Варна; ремонт покрив административна сграда ЦОПС бл А И Б и служебна сграда ПФП бл. А И бл. Б- фериботен комплекс Варна; ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, Магазия 10 – пристанище Варна Изток

14 Април 2015

Прочети повече

Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него

23 Март 2015

Прочети повече