Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти за нуждите на държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

23 Юли 2015

Прочети повече

Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1во-2ро корабни места и Яхт клуб (0во к.м.)- пристанище Бургас

02 Юли 2015

Прочети повече

Рехабилитация на дъждовен преливник на 8-мо корабно място – терминал Бургас Изток 1

30 Юни 2015

Прочети повече

Рехабилитация на фугите на Естакада № 1 и Естакада № 2

30 Юни 2015

Прочети повече

Преустройство на административна сграда за административни нужди – II етап (основен ремонт на покрива, полагане на изолация по фасадите и подмяна на дограма на партера, първи и втори етаж)

08 Юни 2015

Прочети повече