Доставка, подмяна и монтаж на хардуерната виртуализационна, комуникационна и електрозахранваща инфраструктура на ДП „Пристанищна инфраструктура

23 Декември 2019

Прочети повече

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) и съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ по две обособени позиции

23 Декември 2019

Прочети повече

Проектиране и строителство на нов склад и слип за база СНО на нов източен вълнолом, Пристанище Бургас

16 Декември 2019

Прочети повече

Провеждане на специализирани обучения за повишаване капацитета на служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) в качеството му на бенефициент по ОПТТИ 2014 – 2020 г.

16 Декември 2019

Прочети повече

Рехабилитация на съоръжения и сгради, експлоатирани от Специализирано поделение Дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на покриви, електрозахранващи, водопроводни и канализационни съоръжения“ и Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на бетонни настилки, периметрови и метални съоръжения и сгради“,

02 Декември 2019

Прочети повече