Рехабилитация на съоръжения и сгради, експлоатирани от Специализирано поделение Дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на покриви, електрозахранващи, водопроводни и канализационни съоръжения“ и Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на бетонни настилки, периметрови и метални съоръжения и сгради“,

02 Декември 2019

Статус: Възложена

Вид: Строителство