Възстановяване на отводнителен канал и прилежаща настилка 5 к.м., Пристанище Варна Запад

28 Декември 2017

Прочети повече

УКРЕПВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КЕЙОВА СТЕНА В РАЙОНА НА 5 К.М., ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

21 Декември 2017

Прочети повече

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ПРИСТАНИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ВАРНА И БУРГАС” ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

16 Декември 2017

Прочети повече

Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища

23 Август 2017

Прочети повече

Ограда в зона за обществен достъп на Пристанище Варна Изток, ремонт на пътна настилка и отводняване

14 Август 2017

Прочети повече