Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4

19 Август 2016

Прочети повече

Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 к.м., водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали Пристанище Варна Запад

08 Август 2016

Прочети повече

Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него

01 Август 2016

Прочети повече