Рехабилитация на вертикална южна кейова стена в Пристанищен терминал Русе-запад, ІІ-ри участък

20 Май 2019

Прочети повече

Смяна на предназначението и изграждане на детски научен център на територията на Морска гара – Бургас“ по обособени позиции: ОП 1: “СМР за вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда за изграждане на „Детски научен център“ ОП 2: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване в „Детски научен център”

17 Май 2019

Прочети повече

Инженеринг и рехабилитация на външна водопроводна мрежа на I-ви участък, на пристанищен терминал Русе-запад

09 Май 2019

Прочети повече

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ КОЛОВОЗИ И ПРЕЛЕЗИ МЕЖДИНЕН ПОРТАЛ И ТИЛА НА 11 И 12 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ИЗТОК, 17-2 КЕЙОВО МЯСТО, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗАПАД

05 Март 2019

Прочети повече

Закупуване на многолъчев ехолот и програмна апаратура, Пристанище Варна

28 Февруари 2019

Прочети повече