РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ – ЗАХРАНВАЩИ ПОРТАЛ 3 И КЕЙОВО МЯСТО 17-2, „ПИЛОТСКА СТАНЦИЯ“, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ ХИДРАНТИ И ВОДОПРОВОДНИ ШАХТИ, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗАПАД

18 Февруари 2019

Прочети повече

РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ И УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ВЪЛНОЛОМ ВАРНА – II ЕТАП

06 Февруари 2019

Прочети повече

Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна Запад и възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени в пристанищен терминал Леспорт

16 Януари 2019

Прочети повече

Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System – PCS)

08 Ноември 2018

Прочети повече

Рехабилитация настилки 11 к.м., Пристанище Варна Запад

11 Октомври 2018

Прочети повече