Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища

23 Август 2017

Прочети повече

Ограда в зона за обществен достъп на Пристанище Варна Изток, ремонт на пътна настилка и отводняване

14 Август 2017

Прочети повече

Ремонтно–възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап

27 Март 2017

Прочети повече

Капитално драгиране – басейн между Нов източен вълнолом и Терминал Бургас Изток 2 (2А), Маневрена зона до Т2А

21 Март 2017

Прочети повече

Модернизиране на средствата за навигационно осигуряване (СНО) в обхвата на действие на Клон ТП „Пристанище Варна"

26 Септември 2016

Прочети повече