Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 к.м., водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали Пристанище Варна Запад

08 Август 2016

Прочети повече

Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него

01 Август 2016

Прочети повече