Доставка, подмяна и монтаж на хардуерната виртуализационна, комуникационна и електрозахранваща инфраструктура на ДП „Пристанищна инфраструктура

23 Декември 2019

Статус: Възложена

Вид: Доставка